Kompenzační pomůcky

Kompenzace znamená nahrazení určité funkce. Ve vztahu k aktivitám osob se SVP existují pomůcky, které buď úplně, nebo částečně nahrazují funkce končetin při lokomoci či manipulaci s objekty, nahrazují nebo podporují smyslové receptory (kochleární implantát, sluchadlo, brýle, okluzory) nebo pozitivně působí na kvalitu života (např. u osob mentálním postižením).

Existuje celá řada dělení kompenzačních půmucek. Naše dělení respektuje kategoriální přístup. Dělíme kompentační pomůcky pro osoby s tělesným postižením (vozíčkáře a stojící), s mentálním postižením, se sluchovým postižením a se zrakovým postižením.

dětské